LEDIGE STILLINGER

Syns du motivasjon, lærelyst, kreativitet og nysgjerrighet er viktig? Vil du få frem det beste i elevene? Verdsetter du et helhetlig læringssyn og samarbeid med lokalmiljøet? Har du lyst å jobbe med Norges første friskole med entrepenørskap som profil? Det betyr at elevenes kreativitet og naturlige forskertrang skal komme til uttrykk i alle fag.

KONTAKT OSS

tlf. 40 24 72 45

lære

friskole

barneskole

©2020 by EnSpire.