top of page
badingute2.jpg

LEDIGE STILLINGER

Syns du motivasjon, lærelyst, kreativitet og nysgjerrighet er viktig? Vil du få frem det beste i elevene? Verdsetter du et helhetlig læringssyn og samarbeid med lokalmiljøet? Har du lyst å jobbe i en friskole med entrepenørskap som profil? Det betyr at elevenes kreativitet og naturlige forskertrang skal komme til uttrykk i alle fag.

bottom of page