top of page
åker.jpg

ETABLERING OG OPPSTART

Stopp i nye profilskoler

Stortinget har vedtatt ny lov om privatskoler hvor muligheten til å starte profilskoler ikke lenger er tilstede. Nå er det bare livssynsskoler eller skoler med alternativ pedagogikk som kan godkjennes som privatskoler med offentlig støtte.

Vi har derfor stanset salget av vår læreplan og kan i dag dessverre ikke hjelpe de som ønsker å starte en EnSpire profilskole. 

REGELVERK

Det er Udir som godkjenner søknader om å starte privatskole.  Regelverket som omhandler start og drift av privatskoler i Norge finnes på hjemmesidene til utdanningsdirektoratet.

STYRETS ANSVAR

Skolens styre har et stort ansvar. Du kan lese mer om det i denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi stiller de samme kompetansekrav til våre lærere som de gjør i den offentlige skolen.

bottom of page