ETABLERING OG OPPSTART

Ønsker du å starte en EnSpireskole og har spørsmål om etablering og oppstart? Da kan vi hjelpe deg på veien.

NYTTIGE LENKER

REGELVERK

Det er Udir som godkjenner søknader om å starte friskole. Regelverket som omhandler start og drift av friskoler i Norge finnes på hjemmesidene til utdanningsdirektoratet.

STYRETS ANSVAR

Skolens styre har et stort ansvar. Du kan lese mer om det i denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi stiller de samme kompetansekrav til våre lærere som de gjør i den offentlige skolen.

KONTAKT OSS

tlf. 40 24 72 45

lære

friskole

barneskole

©2020 by EnSpire.