åker.jpg

ETABLERING OG OPPSTART

Ønsker du å starte en EnSpireskole og har spørsmål om etablering og oppstart? Da kan vi hjelpe deg på veien.

REGELVERK

Det er Udir som godkjenner søknader om å starte friskole. Regelverket som omhandler start og drift av friskoler i Norge finnes på hjemmesidene til utdanningsdirektoratet.

STYRETS ANSVAR

Skolens styre har et stort ansvar. Du kan lese mer om det i denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi stiller de samme kompetansekrav til våre lærere som de gjør i den offentlige skolen.