åker.jpg

ETABLERING OG OPPSTART

Stopp i nye profilskoler

Regjeringen har nå satt stopp for etablering av nye profilskoler. Sannsynligvis kommer ny lov hvor muligheten til å starte profilskoler ikke lenger er tilstede. 

Vi har derfor stanset salg av vår læreplan og kan i dag dessverre ikke hjelpe de som ønsker å starte en EnSpire profilskole. 

REGELVERK

Det er Udir som godkjenner søknader om å starte friskole. Regelverket som omhandler start og drift av friskoler i Norge finnes på hjemmesidene til utdanningsdirektoratet.

STYRETS ANSVAR

Skolens styre har et stort ansvar. Du kan lese mer om det i denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi stiller de samme kompetansekrav til våre lærere som de gjør i den offentlige skolen.