LÆREPLAN

Neverdal EnSpire skole har utarbeidet en egen læreplan for EnSpire skolene, sammen med noen av landets fremste fagpersoner innen entreprenørskap. Denne læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som en generell læreplan som også andre skoler kan få godkjenning for å bruke hvis man ønsker å starte opp en EnSpire skole. Pr dags dato er det 2 skoler som har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å starte friskole basert på EnSpire læreplanen, og ytterligere 3 skoler har søknad inne. Dersom du har interesse av å starte opp en EnSpire skole så ta kontakt.

EnSpire læreplanen består av 2 deler; en generell del og en fagspesifikk del som inneholder detaljerte læreplaner for hvert fag. Ved å klikke på knappen til venstre kan du laste ned den generelle delen av læreplanen. Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er rettighetsbeskyttet, og at det ikke er tillatt å kopiere / distribuere læreplanen uten tillatelse fra Neverdal EnSpire skole AS.

KONTAKT OSS

tlf. 40 24 72 45

lære

friskole

barneskole

©2020 by EnSpire.