top of page

LÆREPLAN

EnSpire Norge AS har utarbeidet en egen læreplan med entreprenørskap som profil. Læreplanen er revidert og godkjent for grunnskolens 1.-10. trinn av Utdanningsdirektoratet 18.02.21. Den bygger på Kunnskapsløftet 2020, men har entreprenørielle ferdigheter som grunnleggende kompetanse i alle fag. I tillegg har EnSpireskolen faget Entreprenørskap på tvers på alle trinn. På ungdomstrinnet har EnSpireskolen et eget valgfag, entreprenørskap fordypning. Dersom du har interesse av å starte opp en EnSpireskole, så ta kontakt med EnSpire Norge AS.

bottom of page