top of page

EnSpire Norge - formål

  • Utvikle læreplan for friskole med entreprenørskap som profil.

  • Salg av læreplanen for EnSpireskoler

  • Veiledning til de som vil starte EnSpireskole

  • Administrere hjemmeside for EnSpire Norge

  • Drifte såkornfond til elevbedrifter/ prosjekt

  • Nettverksbygging for EnSpireskoler

  • Kurs og kompetanseutvikling i pedagogisk Entreprenørskap

  • Utvikle planleggingsverktøy til læreplanarbeid

  • Utvikle egne læremidler

  • Presentere EnSpireskolen for politikere og andre som vil høre om profilen

bottom of page