VISJONER OG VERDIER

"Å hjelpe elevene til å utvikle sitt potensiale, identitet og kompetanse gjennom opplevelse av mestring og tilhørighet."

Undervisningen skal være mer praktisk rettet enn i den offentlige skolen, og det skal være tid til å gå mer i dybden på hvert enkelt tema. Et sentralt mål er at eleven skal være en aktør i sin egen læring, fremfor å bare være en mottaker. Det vil si at eleven skal lære gjennom å prøve å feile, tenke selv, utforske, søke kunnskap selv, og tørre å feile. 

Det er ikke et mål i seg selv at eleven skal kunne repetere ordrett det som står i læreboka, men heller tilegne seg kunnskap gjennom arbeid med reelle problemstillinger, i tett samarbeid med andre elever og ressurser. På denne måten skapes det vi kaller «livslang læring», der personlige egenskaper som kreativitet, selvtillit, risikovilje, initiativ og samarbeidsevne utvikles samtidig som kunnskap tilegnes. At ungene i tillegg synes det er gøy med slikt skolearbeid er en viktig bonus å ta med seg!

KONTAKT OSS

tlf. 40 24 72 45

lære

friskole

barneskole

©2020 by EnSpire.